يكشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۳

گزارش ویژه

پاسخ به سوالات کیفری شما

پاسخ به سوالات کیفری شما

پاسخ به سوالات کیفری شما

پاسخ به سوالات کیفری شما

پاسخ به سوالات کیفری شما

پاسخ به سوالات کیفری شما

منشور انسانی و حقوقی دوران پیری

منشور انسانی و حقوقی دوران پیری

تصرف عدوانی در دعوای حقوقی و کیفری

تصرف عدوانی در دعوای حقوقی و کیفری

تعیین محل زندگی حق کیست؟

تعیین محل زندگی حق کیست؟

برای کسانی که اهل هدیه دادن هستند

برای کسانی که اهل هدیه دادن هستند

پاسخ به سوالات کیفری شما PDF  | چاپ |
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

 

آشنانیوز: لطفا در مورد خرید مال سرقتی توضیح دهید؟

 

 

پاسخ سرکار خانم عاطفه کهنمویی کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی:

-مطابق ماده ۶۶٢ قانون مجازات اسلامی هرکس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينکه مال در نتيجه ارتکاب سرقت بدست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصيل يا مخفی يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

-در صورتی که متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در اين ماده محکوم می گردد.

-بنابراين علاوه بر شرعی نبودن خريد از سارقان، قانون نيز با کسانيکه اجناس سرقتی را خريداری مي کنند برخورد می کند.

 

افزودن نظرتازه ها

پربازدید ها